Logga in med användarnamn och lösenord för tillgång till deltagarsidorna. Inloggningsuppgifter skickas ut till den som har registrerat sig.
Till registrering »
Till inloggning »
Stäng »
 

Sessioner

Här kommer anmälda sessioner att presenteras senast den 15 februari 2015.

Sessionsansvariga har ansvar för att sessionen har en ordförande och/eller kommentator. Sessionsansvarig har också ansvar för att sessionsdeltagarna lämnar in abstract via konferensens hemsida senast den 15 januari. Abstracts ska vara max 3000 tecken (inkl blanksteg) och lämnas in via hemsidans deltagarsidor. Abstracten läggs därefter ut på hemsidan under sessionens namn.

Till konferensen finns det också möjlighet att skicka in papers i "pdf" eller "doc"-format. Dessa bör inte vara längre än 15 sidor. Författare, dennes e-postadress och institutionstillhörighet samt vilken session papperet ingår i, bör anges. Papers publiceras sedan på konferensens hemsida och görs tillgängliga via papperets abstract.Kontakt
Sara Backman Prytz
utbildningshistoria@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Box 2136
750 02 Uppsala