logga in med användarnamn och lösenord för att nå deltagars. Login information will be sent with e-mail after registration.
Logga in till höger »
Till registrering »
Stäng »

Logga in med användarnamn och lösenord för tillgång till deltagarsidorna. Inloggningsuppgifter skickas ut till den som har registrerat sig.
Till registrering »
Till inloggning »
Stäng »
 
Viktiga datum
15 maj
- Sista dag att anmäla abstracts och papers
- Sista dag att betala konferensavgiften
 
Följ oss på Twitter
Välkommen till den Sjätte nordiska utbildnings-
historiska konferensen - tvärvetenskapliga perspektiv
den 20 - 21 augusti 2015

För att föreslå sessioner och skicka in abstracts – anmäl dig under "Registrering" så får du inloggningsuppgifter till deltagarsidorna!

Den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen kommer att arrangeras i Uppsala, torsdag-fredag, 20-21 augusti 2015. Arrangör är Utbildningshistoriska arbetsgruppen vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, i samarbete med Utbildningshistoriska nätverket och Nordic Journal of Educational History.

Utbildningshistoria är idag ett vitalt forskningsfält i Norden som befolkas av forskare från en rad olika akademiska discipliner. Så har det i och för sig alltid varit, men under de senaste tio åren går det att märka en tydlig förändring inom fältet. Från att tidigare ha varit ett forskningsområde där exempelvis historiker och pedagoger många gånger bedrivit studier parallellt, utan närmare samverkan, märks idag ett tydligare samarbete över disciplingränserna. En bidragande orsak till denna utveckling är de återkommande nordiska utbildningshistoriska konferenserna, vilka fungerat som en mötesplats utan disciplinära skygglappar.

För att understödja denna utveckling kommer det samlande temat för den sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen att bli tvärvetenskapliga perspektiv. Från ledningsgruppen ser vi därför gärna förslag på sessioner med deltagare från flera olika akademiska discipliner. Vidare är det också vår förhoppning att konferensen skall kunna fånga nordisk utbildningshistoria i bred mening, vilket även omfattar exempelvis barn- och ungdomshistoria samt kyrkohistoria. Likaledes ser vi gärna en tidmässig breddning med mer av såväl samtidshistoriska som äldrehistoriska studier.

Konferensens hålls på de skandinaviska språken och engelska. Efter konferensen finns även möjlighet att publicera bidrag i Nordic Journal in the History of Education (Peer-review-förfarande).

Till konferensen kan både förslag på sessioner (såväl presentation av pågående forskning som rundabordssamtal) och enskilda papers lämnas.

Sessionsförslag skall lämnas via konferensens hemsida senast 15 januari 2015. Sessionsförslag ska innehålla en kort rubrik, ett abstract om minst 1000 och max 3000 tecken (inkl. mellanslag), namn på minst 3 presentatörer och rubriker för presentationerna. Varje session omfattar 90 minuter. Antagna sessioner annonseras på konferensens hemsida, senast den 15 februari 2015. (Efter det att en session är anmäld kan även de som skall delta i sessionen med paper logga in och lägga upp en titel och abstract.)

Förslag på enskilda papers som inte tillhör en anmäld session (abstract minst 1000 och max 3000 tecken inkl. mellanslag) lämnas via konferensens hemsida, senast 15 januari 2015. Antagna enskilda papers meddelas per mejl, senast 28 februari 2015.Inloggning för deltagare
Username   Password
Glömt inloggningsuppgifterna? »
 
Kontakt
Sara Backman Prytz
utbildningshistoria@edu.uu.se

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Box 2136
750 02 Uppsala
  
 
Arrangörer