Teman

  *  VFU i utlandet
  *  Internationella klassrummet på hemmaplan
  *  UHR - Hur ser framtidens finansieringsprogram ut?

  Program

  Torsdagen den 22 oktober

  12:00-13:00  Lunch
  13:00-17:00  Program

  – Internationell koordinator Katarina Gahne, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  välkomnar alla gäster till konferensen NILS! Katarina presenterar också en ny styrgruppsidé för NILS.

  – Prefekt Henrik Edgren, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  Utmaningar och möjligheter med internationalisering vid lärarutbildningen på Uppsala universitet.
  Utmaningar och möjligheter med internationalisering vid lärarutbildningen på Uppsala universitet


  – Professor Klas Roth, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitetet
  Att lära studenter att bli kosmopolitiska medborgare? Framtidsutsikter och utmaningar för svensk lärarutbildning.
  The role of examples, current designs and ideas for acosmopolitan design of education
  Teacher education and the work of teachers in an age of globalization and cosmopolitization – the case in Sweden

  – Tidigare rektor Anna Jägberg, Svenska Skolan i London, för- och grundskola samt gymnasium
  Anna berättar om sina erfarenheter av att ta emot studenter som gör VFU från Sverige.
  VFU utomlands

  – Policy Officer Anna-Malin Sandström, European Association for International Education (EAIE)
  Anna-Malin presenterar EAIE Barometern: internationalisering i Europa.
  The EAIE Barometer - Internationalisation in Europe

  Kaffe

  – VFU-koordinator Mats Bratteby, Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap och Studierektor Ola Winberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  Utlandsförlagd VFU vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.
  Utlandsförlagd VFU - Uppsala universitet


  – Universitetslektor Gun Lundberg, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
  presenterar en ny intervjustudie, Utlands-VFU i grundlärarutbildningen, Studien bygger på intervjuer före och efter lärarstudenternas utlands-VFU och försöker synliggöra själva lärandet.
  Utlands-VFU i grundlärarutbildningen
  GÖR DET! ÅK! Utlands-VFU i Grundlärarprogrammet

  – Diskussioner som redovisas i Laborativa lärosalen
  Frågor som ställs inför diskussionerna
 • Hur kopplar vi dagens presentationer till vår verksamhet på lärosätena?
 • Vad görs redan gällande VFU i utlandet?
 • Hur kan vi samarbeta inom frågan?

 • 19:00 Middag, Gotlands Nation  Fredagen den 23 oktober

  8:30-12:00 Program

  - Universitetslektor Linn Areskoug, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
  Samläsningsplaner för utbytesstudenter och reguljära lärarstudenter vid Uppsala universitet.
  Samläsningsplaner för utbytesstudenter och reguljära lärarstudenter vid Uppsala universitet - ”Internationalization at home”


  - Universitetslektorer Ségolène Le Mouillour, Christian Jamet, Université Catholique de l´Ouest Angers, France
  How Université Catholique de l´Ouest Angers, deals with internationalization and school practice for Teacher Education Students.
  Informations pratiques 2015-2016

  - Plats- och enhetschef för Linnaeus-Palme programmet, Lars Nordahl och ERASMUS-handläggare Jari Rusanen, Universitets- och högskolerådet (UHR)
  Lars Nordahl berättar kort om Linnaeus-Palme programmet med efterföljande diskussion. Jari Rusanen berättar om Erasmus+ och även Nordplus högre utbildning.
  Linnaeus-Palme – en möjlighet till internationell samverkan
  Studentsmobilitet inom Erasmus+ och Nordplus för lärarutbildningen

  - Fakultetskoordinator, Internationalisering Lena Örnestrand, Linköping universitet
  Mobilitetsfönster och utlandsförlagd VFU.
  Mobilitetsfönster och VFU utomlands för lärarstudenter vid LiU

  Kaffe

  - Internationell koordinator, Regional advisor mm. Mathias Demetriades,
  Den Globala Skolan, Universitets- och högskolerådet (UHR)

  Lärande för global hållbar utveckling. Ta världen in i klassrummet.
  Ta världen in i klassrummet

  - Diskussioner och avslutning och styrgruppsval
  Kontakt
  Katarina Gahne
  katarina.gahne.edu.uu.se
  018-471 7965