Praktisk information

Nätverksträffen hålls i Uppsala, Campus Blåsenhus. Adressen är von Kraemers allé 1, Uppsala.

Kontakt
Katarina Gahne
katarina.gahne.edu.uu.se
018-471 7965