65 anmälda deltagare:

  ,


  ,


  ALTERN, HILDE
  Utbildningssamordnare
  Konstfack
  Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
  hilde.altern@konstfack.se
  ANDERSSON, LISA
  Student
  Uppsala universitet
  Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  lisaak.anderson@gmail.com
  ARESKOUG, LINN
  Universitetslektor
  Uppsala universitet
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  linn.areskoug@edu.uu.se
  BENGTSSON, INGMARIE
  Univ.adj utbildningsvetenskap inr. specped
  Högskolan kristianstad
  Lärande och miljö
  ingmarie.bengtsson@hkr.se
  BENGTSSON, MARTIN
  Programansvarig utbildningsledare ämneslärarprogrammet
  Linköpings universitet
  Kansliet för utbildningsvetenskap
  martin.bengtsson@liu.se
  BERGMAN, ANNA
  Studievägledare
  Linköpings universitet
  Kansliet för utbildningsvetenskap
  anna.bergman@liu.se
  BERNHARD, DÖRTE
  Universitetslektor
  Linköpings universitet
  Ibl
  dorte.bernhard@liu.se
  BJÖRCK, HELENA
  Internationell koordinator
  Stockholms universitet
  Studentavdelningen
  helena.bjorck@su.se
  BLADH, KATRIN
  Vfu-koordinator
  Linnéuniversitetet
  Kansliet för lärarutbildning
  katrin.bladh@lnu.se
  BRATTEBY, MATS
  Vfu-koordinator
  Uppsala
  Edu
  mats.bratteby@edu.uu.se
  CHO, SUK-HI
  Internationell koordinator
  Stockholms universitet
  Institutionen för språkdidaktik
  suk-hi.cho@isd.su.se
  DAHLQUIST, JESPER
  Utbildningsledare lärarprogrammets vfu
  Högskolan i jönköping
  Lärarutbildningen
  jesper.dahlquist@ju.se
  FINNMARK, KARIN
  Teamledare utbildningskansliet
  Kungliga tekniska högskolan
  Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande
  finnmark@kth.se
  FORSBERG, LASSE
  Programansvarig för grundlärarprogrammet år 4-6
  Stockholms universitet
  Mnd
  lars.forsberg@mnd.su.se
  FRÖLICH, EMILIA
  Internationell handläggare
  Malmö högskola
  Fakulteten för lärande och samhälle
  emilia.frolich@mah.se
  GAHNE, KATARINA
  Internationell koordinator
  Uppsala universitet
  Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  katarina.gahne@edu.uu.se
  GIFVARS, LEIF
  Utredare
  Örebro universitet
  Universitetskansliet, lärarutbildningen
  leif.gifvars@oru.se
  GILES, LEON
  Vfu samordnare
  Kth
  Ece-skolan
  lgiles@kth.se
  GRADIN, HELENA
  Fakultetssamordnare
  Umeå universitet
  Lärarhögskolan
  helena.gradin@umu.se
  GUNNARSSON EKSTRÖM, MARIE
  Internationell handläggare
  Högskolan kristianstad
  International office
  marie.g.ekstrom@hkr.se
  HAGBORG, ANNA
  Utbildningsledare
  Uppsala universitet
  Omr.kansliet för humaniora och samhällsvetenskaper
  anna.hagborg@uadm.uu.se
  HALVARSSON, CHRISTINA
  Programansvarig /universitetsadjunkt
  Högskolan väst
  Individ och samhälle
  christina.halvarsson@hv.se
  HANSSON, HÅKAN
  Utbildningssamordnare grundlärarprogrammet
  Linnéuniversitetet
  Kansliet för lärarutbildning
  hakan.hansson@lnu.se
  HEDSTRÖM, MARIA
  Vfu-koordinator
  Högskolan i jönköping
  Högskolan för lärande och komunikation
  maria.hedstrom@hlk.hj.se
  HELLBERG, KRISTINA
  Lektor, fil dr i pedagogiskt arbete
  Linneuniversitetet
  Insitutionen för pedagogik
  kristina.hellberg@lnu.se
  HERMANSSON, LOTTA
  Adjunkt
  Göteborgs universitet
  Hdk
  lotta.hermansson@hdk.gu.se
  HIGGINS, KAJSA
  Universitetsadjunktt
  Linnéuniversitetet
  Institutionen för utbildningsvetenskap
  Kajsa.higgins@lnu.se
  HÅKANSSON, MALIN
  Internationell koordinator
  Stockholms universitet
  Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen
  malin.hakansson@buv.su.se
  HÖRNELL , ASSAR
  Internationaliseringsansvarig
  Mittuniversitetet
  Utbildningsvetenskap
  assar.hornell@miun.se
  JATKO KRAFT, VERONICA
  Programansvarig kpu och adjunkt
  Stockholms universitet
  Mnd, institutionen för matematikämnets och natuvetenskapsämenas didaktik
  veronica.jatko@mnd.su.se
  JOHNSEN, PETER
  Internationell koordinator
  Göteborgs universitet
  Lärarutbildningsnämnden (lun)
  peter.johnsen@gu.se
  JOHNSSON, MATS
  Senior universitets adjunkt/int coordinator
  Malmö högskola
  Fakulteten för lärande och samhälle
  mats.johnsson@mah.se
  KIMHAG, KIA
  Fil mag pedagogik, universitets adjunkt
  Högskolan i gävle
  Aue akademin för utbildning ekonomi
  kkg@hig.se
  KJELLANDER, TITTI
  Internationell handläggare
  Malmö högskola
  Fakulteten för lärande och samhälle
  titti.kjellander@mah.se
  KNUTSSON, LARS
  Fakultetssamordnare
  Umeå universitet
  Lärarhögskolan
  lars.knutsson@umu.se
  LANS, MARIA
  Studievägledare/utbildningskoordinator
  Stockholms universitet
  Institutionen för språkdidaktik
  maria.lans@isd.su.se
  LARSSON, INGAMAY
  Universitetsadjunkt, vfu-ansvarig
  Högskolan i Borås
  Akademi för bibliotek, information, pedagogik och it
  ingamay.larsson@hb.se
  LINDER, JENNY
  Förskollärarstudent
  Uppsala
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  jennylinder89@gmail.com
  LUNDBERG, GUN
  Univeritetslektor
  Umeå universitet
  Institutionen för språkstudier
  gun.lundberg@umu.se
  NEUHAUS, SINIKKA
  Utbildningschef, ämneslärarutbildningen
  Lunds universitet
  Institutionen för utbildningsvetenskap
  sinikka.neuahaus@uvet.lu.se
  NEUHAUS, SINIKKA
  Utbildningschef
  Lunds universitet
  Institutionen för utbildningsvetenskap
  sinikka.neuhaus@uvet.lu.se
  NIHLÉN, CECILIA
  Universitetsadjunkt
  Göteborgs universitet
  Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  cecilia.nihlen@ped.gu.se
  NORDAHL, LARS
  Plats- och enhetschef
  Universitets- och högskolerådet
  X
  lars.nordahl@uhr.se
  NORGREN, ULLA
  Universitetsadjunkt i pedagogik och intenationell institutionskoordinator
  Högskolan väst
  Individ och samhälle
  ulla.norgren@hv.se
  NYGREN, ELISABETH
  Universitetsadjunkt
  Stockholms universitet
  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
  elisabeth.nygren@mnd.su.se
  NYSTRÖM, GERD
  Ekonom
  Konstfack
  Institutionen för bild- och slöjdpedagogik
  annika.sandahl@konstfack.se
  OFFNEGÅRDH, KATARINA
  Avdelningschef
  Gymnastik- och idrottshögskolan (gih)
  Utbildnings- och forskningsavdelningen
  katarina.offnegardh@gih.se
  OLANDER, KERSTIN
  Utbildningskoordinator
  Stockholms universitet
  Mnd
  kerstin.olander@mnd.su.se
  OLS, MARIE
  Administrativ samordnare
  Uppsala universitet
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
  marie.ols@edu.uu.se
  OREDSSON BLOMBERG, GUNILLA
  Vfu-koordinator
  Stockholms universitet
  Barn och ungdomsvetenskapliga
  Gunilla.oredsson-blomberg@buv.su.se
  PETERSSON, MARIA
  Universitetslektor
  Högskolan dalarna
  Akademi utbildning, hälsa och samhälle/ avdelning matematikdidaktik, naturvetenskap och geografi
  map@du.se
  PIQUERAS, JESÚS
  Lektor, utbyteskoordinator
  Stockholms universitet
  Institution för matematikämnets och naturvetenskpasämnenas didaktik
  jesus.piqueras@mnd.su.se
  PUSKÁS, TÜNDE
  Fd
  Linköping universitet
  Isv
  tunde.puskas@liu.se
  SALENSTEDT LINDER, KRISTINA
  Studie- och karriärvägledare
  Stockholms universitet
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  kristina.salenstedt.linder@buv.su.se
  SJÖBERG LARSSON, CARITA
  Univ.adj utbildningsvetenskap inr ped/did
  Högskolan kristianstad
  Lärande och miljö
  carita.sjoberg_larsson@hkr.se
  SJÖGREN, SARA
  Studieadministratör/vfu-administratör
  Gymnastik- och idrottshögskolan, gh
  .
  sara.sjogren@gih.se
  SJÖLANDER, KRISTIN
  Studievägledare
  Linköpings universitet
  Kansliet för utbildningsvetenskap
  kristin.sjolander@liu.se
  TJERNSTRÖM, EVA
  Bitr utbildningsledare
  Linköpings universitet
  Kansliet för utbildningsvetenskap
  eva.tjernstrom@liu.se
  TYBERG, EMIL
  Strategisk samordnare av internationalisering
  Linnéuniversitetet
  Nämnden för lärarutbildning/fakulteten för konst och humaniora
  emil.tyberg@lnu.se
  WELIN MOD, AGNETA
  Universitetsadjunkt/ int koordinator
  Högskolan i Borås
  Akademin för bibliotek, information, pedagogik och it
  Agneta.welin_mod@hb.se
  VYBIRAL, ANETTE
  Internationell handläggare
  Södertörns högskola
  Lärarutbildningen (programkansliet för professionsutbildningar)
  anette.vybiral@sh.se
  ZACKARIASSON, MARIA
  Internationaliseringsansvarig lärarutbildningen
  Södertörns högskola
  Lärarutbildningen & institutionen för historia och samtidsstudier
  maria.zackariasson@sh.se
  ÖRNESTRAND, LENA
  Internationell koordinator
  Linköpings universitet
  Kansliet för utbildningsvetenskap
  lena.ornestrand@liu.se


  Kontakt
  Katarina Gahne
  katarina.gahne.edu.uu.se
  018-471 7965