Viktiga datum
  10 oktober
  Sista datum för anmälan till konferensen
  22-23 oktober
  Konferens i Uppsala
   
  Arrangör
  UPPSALA UNIVERSITET
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
   
  Sponsorer

  Nätverket NILS träff anordnades av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstuider vid Uppsala Universitet 22-23 oktober 2015

  Deltagare möttes på Blåsenhus där de mottogs av inresta utbytesstudenter inom lärarutbildningar till UU som hjälpte till med registrering och hade förberett utställning om deras länders skolsystem. 64-65 deltagare inkl. från UHR Jari Rusanen och Lars Nordahl samt Anna-Malin Sandström från EAIE om EAIE barometern som visade på svenska högskolors största utmaning vad internationalisering beträffar var avsaknaden av lärarkapacitet på engelska. Tidigare rektor för Svenska skolan i London Anna Jägberg gav oss tips om vad vi bör tänka på när vi sänder våra studenter till dessa skolor. Presentationer finns på programsidan »

  Vi fick ta del av ett generöst material av föreläsningar, studier och erfarenheter inom mötets temaområden om internationalisering inom lärarutbildningen i Sverige, VFU i utlandet och Internationalisering på hemmaplan från våra kollegor vid den anordnande institutionen och andra lärarutbildningsinstitutioner i Sverige.

  Kontakt
  Katarina Gahne
  katarina.gahne.edu.uu.se
  018-471 7965