Anmälan till
Språk - ett verktyg för livet 2017
Uppsala
2016-11-17 - 2017-11-18
Anmälan är öppen under tiden 2017-09-07 - 2017-11-01.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.