Anmälan till
Aktualisering av ämnesdidaktik i spanska som främmande språk, 2018
Granada, Spanien
2018-02-26 - 2018-03-02
Personuppgifter
* Personnummer (Tio siffror: XXXXXX-XXXX)
* Förnamn
* Efternamn
Telefon
* E-post
* Postadress 1
Postadress 2
* Postnummer
* Postort
Land
* Skola / arbetsplats
* Tjänstgör i
Grundskola Gymnasieskola Övrigt
* Undervisningsämne
Övrig information
Måltidsuppgifter
Önskemål om specialkost
Fakturauppgifter
* Organisationsnummer (Tio siffror: XXXXXX-XXXX. Personnummer vid privat debitering)
* Fakturamottagare
Avdelning / enhet
Referensnummer  
(Obligatoriskt vid fakturering till större kommuner och organisationer)
* Postadress 1
Postadress 2
* Postnummer
* Postort
Land
* Namn på
betalningsansvarig
* Telefonnummer till
betalningsansvarig
* = Obligatoriskt Genom att sända in anmälningsformuläret samtycker du till att dina uppgifter sparas i Fortbildningsavdelningens register. Uppgifterna hanteras enligt personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig: Uppsala universitet, kontaktperson: Annika Nittmar