Anmälan till
Aktualisering av ämnesdidaktik i spanska som främmande språk, 2018
Granada, Spanien
2018-02-26 - 2018-03-02
Anmälan är öppen under tiden 2017-09-06 - 2017-11-27.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.