Anmälan till
Vilken språkundervisning ska vi ha i skolan?
Uppsala
2017-09-27 - 2017-09-27
Anmälan är öppen under tiden 2017-08-23 - 2017-09-25.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.