Anmälan till
Korsika - språk, kultur och hållbar utveckling
Ajaccio, Frankrike
2017-06-12 - 2017-06-17
Anmälan är öppen under tiden 2017-03-22 - 2017-04-07.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.