Anmälan till
Det tyska språket - kulturbärare och ekonomisk faktor
Riga, Lettland
2017-04-21 - 2017-04-22
Anmälan är öppen under tiden 2015-11-24 - 2017-02-15.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.