Anmälan till
Wien - berättelser och ansikten
Wien, Österrike
2017-06-11 - 2017-06-18
Anmälan är öppen under tiden 2015-11-24 - 2017-03-31.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.