Anmälan till
Språk bygger broar; Flerspråkighet i förskolan - en vinst för livet
Uppsala
2017-02-17 - 2017-02-17
Anmälan är öppen under tiden 2015-11-30 - 2017-02-10.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.