Anmälan till
Genre, drama och berättande - utveckling av engelskundervisningen för yngre åldrar
Uppsala
2017-03-23 - 2017-03-23
Anmälan är öppen under tiden 2015-11-30 - 2017-03-19.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.