Anmälan till
Kommunikativ och handlingsorienterad engelskundervisning för yngre åldrar – inspiration från Irland
Maynooth och Dublin, Irland
2017-09-04 - 2017-09-08
Anmälan är öppen under tiden 2016-11-24 - 2017-06-18.

För information, kontakta Annika Nittmar, e-post: annika.nittmar@fba.uu.se, vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.